Retro image of lawyer signing important legal document on black desk. Over black background.
Zespół prawników Kancelarii zajmuje się udzielaniem szeroko rozumianej pomocy prawnej, głównie firmom, ale także klientom indywidualnym.

Szczególnie w polu naszego działania leżą:
- spory sądowe - zastępstwo prawne w sprawach cywilnych i karnych
- dochodzenie odszkodowań i prowadzenie rozliczeń z zakładami ubezpieczeń
- obsługa spółek i spraw związanych z zaangażowaniem kapitałowym (inwestycyjnym) - oraz osobowym w funkcjonujące przedsiębiorstwa
- przejęcia, podziały i przekształcenia przedsiębiorstw,
- sprawy dotyczące nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamy, ochrony znaków towarowych i własności przemysłowej oraz praw autorskich
- zamówienia publiczne
- obsługa inwestycji budowlanych i realizacja roszczeń związanych z wadami robót budowlanych
- doradztwo przy obrocie nieruchomościami
- ochrona przed nadużyciami ze strony banków, firm leasingowych i ubezpieczeniowych,
- sporządzanie i ocena kontraktów oraz zabezpieczenia interesów stron przy podpisaniu umowy
- pomoc przy restrukturyzacji należności i przy oddłużaniu
- sprawy pracownicze
- windykacja należności

PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Podstawowy obszar działalności Kancelarii Adwokackiej Nowakowski to sprawy sądowe, czyli reprezentowanie stron przed Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi wszystkich instancji i sądami polubownymi/arbitrażowymi (w tym przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych) oraz doradztwo przy prowadzeniu takich spraw. Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw trudnych i niestandardowych.

Kancelaria Nowakowski ma doświadczenie w prowadzeniu różnorakich spraw; specjalizuje się w sprawach związanych z obrotem gospodarczym i stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym Internetu.

Doradzamy we wszelkich sprawach związanych ze spółkami przy ich zakładaniu, tworzeniu dokumentów korporacyjnych i przystępowaniu do już istniejących spółek oraz podejmowaniu decyzji z związanych z zarządzeniem. Doradztwo dotyczy nie tylko przepisów związanych z działaniem samych spółek, ale także konsekwencji podatkowych takich działań.

Potrafimy pomóc, gdy konkurent postępuje nieuczciwie korzystając z wypracowanej renomy przedsiębiorstwa, reklamuje się w sposób niedozwolony, albo korzysta z nieswoich oznaczeń albo produktów, w tym elementów stron internetowych. Mamy doświadczenia w sporach, w których nieuczciwych działań i naruszeń praw autorskich dopuszcza się nie tylko inny przedsiębiorca, ale także pracownik, bądź osoba zatrudniona na innej podstawie.

Prowadzenie inwestycji budowlanych bardzo często staje się zarzewiem konfliktów. Możemy pochwalić się sukcesami w sporach z nierzetelnymi wykonawcami i w odzyskiwaniu pieniędzy od niesolidnych inwestorów. Kancelaria pomaga w przygotowaniu inwestycji i umów między uczestnikami procesu budowlanego.

Zajmujemy się także wszelkimi sprawami związanymi z obrotem nieruchomościami (nabyciem, sprzedażą, wynajmem). Kancelaria zajmuje się badaniem stanu nieruchomości, usunięciem przeszkód w jej przygotowaniu do transakcji, podejmujemy się również asysty w przygotowaniu i bezpiecznym przeprowadzeniu transakcji.

W stosunkach z firmami ubezpieczeniowymi, leasingowymi i bankami przedsiębiorca i klient indywidualny jest bardzo często stroną słabszą. Instytucje finansowe bardzo często interpretują umowy oraz regulaminy jednostronnie i starają się wyciągnąć nieuprawnione korzyści kosztem klienta. Objawia się to albo odmową wypłaty należnego świadczenia albo naliczeniem bezpodstawnych opłat i kar umownych. Wiemy jak nie ulec takim naciskom.

Kancelaria ma praktykę w prowadzeniu innych spraw – rodzinnych, spadkowych i pracowniczych.

Chętnie podejmujemy się nowych zagadnień. W sprawach wymagających specjalnej wiedzy pomagamy znaleźć fachową pomoc innych, zaprzyjaźnionych prawników.