PRAWO BANKOWE

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym wchodzącym w stosunki prawne z bankiem z tytułu umów kredytowych, gwarancji, poręczenia itp.

Usługi prawne Kancelarii w szczególności dotyczą :

  • negocjacje w sprawie zadłużenia ( umowy kredytów hipotecznych, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, kredytów konsumpcyjnych)
  • reprezentowanie Klientów w procesach sądowych,
  • weryfikacja umów i innych dokumentów przed podpisaniem umowy kredytowej z bankiem.

PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁANOŚCI

Zespół prawników Kancelarii zajmuje się udzielaniem szeroko rozumianej pomocy prawnej, głównie firmom, ale także klientom indywidualnym.

Szczególnie w polu naszego działania leżą:
- spory sądowe - zastępstwo prawne w sprawach cywilnych i karnych
- dochodzenie odszkodowań i prowadzenie rozliczeń z zakładami ubezpieczeń
- obsługa spółek i spraw związanych z zaangażowaniem kapitałowym (inwestycyjnym) - oraz osobowym w funkcjonujące przedsiębiorstwa
- przejęcia, podziały i przekształcenia przedsiębiorstw,
- sprawy dotyczące nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamy, ochrony znaków towarowych i własności przemysłowej oraz praw autorskich
- zamówienia publiczne
- obsługa inwestycji budowlanych i realizacja roszczeń związanych z wadami robót budowlanych
- doradztwo przy obrocie nieruchomościami
- ochrona przed nadużyciami ze strony banków, firm leasingowych i ubezpieczeniowych,
- sporządzanie i ocena kontraktów oraz zabezpieczenia interesów stron przy podpisaniu umowy
- pomoc przy restrukturyzacji należności i przy oddłużaniu
- sprawy pracownicze
- windykacja należności