PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria świadczy usługi prawne dla firm w ramach umów stałego zlecenia obsługi prawnej przedsiębiorstwa.

Stała obsługa prawna polega na zapewnieniu wsparcia dla Klienta we wszystkich obszarach działalności gospodarczej. Doradzamy naszym Klientom zarówno na etapie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności  gospodarczej ( spółki kapitałowe, osobowe, jednoosobowa działalność gospodarcza)  ale przede wszystkim  pomagamy rozwiązywać problemy pojawiające się podczas rozwoju i prowadzenia firmy.

 • prowadzenie spraw korporacyjnych,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami w sprawach gospodarczych
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • łączenie, podział, przekształcanie spółek,
 • tworzenie spółek, rejestracja spółek, zmiany w KRS,
 • organizacja i przygotowanie zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy),
 • analizy prawne, konsultacje, doradztwo i obsługa procedur przekształceń podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych,
 • umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek,
 • windykacja należności,
 • badania spółek (audyt prawny),
 • prawo dystrybucji towarów,
 • ochrona przed nieuczciwą konkurencją,
 • negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu,
 • wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zespół prawników Kancelarii zajmuje się udzielaniem szeroko rozumianej pomocy prawnej, głównie firmom, ale także klientom indywidualnym.

Szczególnie w polu naszego działania leżą:
- spory sądowe - zastępstwo prawne w sprawach cywilnych i karnych
- dochodzenie odszkodowań i prowadzenie rozliczeń z zakładami ubezpieczeń
- obsługa spółek i spraw związanych z zaangażowaniem kapitałowym (inwestycyjnym) - oraz osobowym w funkcjonujące przedsiębiorstwa
- przejęcia, podziały i przekształcenia przedsiębiorstw,
- sprawy dotyczące nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamy, ochrony znaków towarowych i własności przemysłowej oraz praw autorskich
- zamówienia publiczne
- obsługa inwestycji budowlanych i realizacja roszczeń związanych z wadami robót budowlanych
- doradztwo przy obrocie nieruchomościami
- ochrona przed nadużyciami ze strony banków, firm leasingowych i ubezpieczeniowych,
- sporządzanie i ocena kontraktów oraz zabezpieczenia interesów stron przy podpisaniu umowy
- pomoc przy restrukturyzacji należności i przy oddłużaniu
- sprawy pracownicze
- windykacja należności