PRAWO PRACY

Problematyka prawa pracy  dotyka interesów wszystkich osób czynnych zawowdwo.

Kancelaria świadczy usługi prawne w obszarze prawa pracy, doradzając i reprezentując w sporach sądowych zarówno pracowników jak i pracodawców.

W szczególności kancelaria przygotowuje :

  • przygotowywanie i weryfikacja umów o pracę,
  • konsultacje dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę,
  • odszkodowania po rozwiązaniu umowy,
  • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
  • wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych
  • przygotowywanie opinii prawnych,
  • umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności,
  • sprawy sądowe- reprezentacja pracodawcy lub pracownika.

PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zespół prawników Kancelarii zajmuje się udzielaniem szeroko rozumianej pomocy prawnej, głównie firmom, ale także klientom indywidualnym.

Szczególnie w polu naszego działania leżą:
- spory sądowe - zastępstwo prawne w sprawach cywilnych i karnych
- dochodzenie odszkodowań i prowadzenie rozliczeń z zakładami ubezpieczeń
- obsługa spółek i spraw związanych z zaangażowaniem kapitałowym (inwestycyjnym) - oraz osobowym w funkcjonujące przedsiębiorstwa
- przejęcia, podziały i przekształcenia przedsiębiorstw,
- sprawy dotyczące nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamy, ochrony znaków towarowych i własności przemysłowej oraz praw autorskich
- zamówienia publiczne
- obsługa inwestycji budowlanych i realizacja roszczeń związanych z wadami robót budowlanych
- doradztwo przy obrocie nieruchomościami
- ochrona przed nadużyciami ze strony banków, firm leasingowych i ubezpieczeniowych,
- sporządzanie i ocena kontraktów oraz zabezpieczenia interesów stron przy podpisaniu umowy
- pomoc przy restrukturyzacji należności i przy oddłużaniu
- sprawy pracownicze
- windykacja należności