SPRAWY RODZINNE

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zdajemy sobie sprawę, iż tego rodzaju sprawy dotyczą ważnych spraw życiowych naszych Klientów.

Prowadząc sprawy rodzinne staramy się także minimalizować stres towarzyszący naszym Klientom.

Do najczęstszych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego należą :

  • o rozwód
  • o alimenty
  • w wyborze właściwego małżeńskiego ustroju majątkowego – doradztwo i weryfikacja umów majątkowych
  • o  separacje
  • dotyczące  władzy rodzicielskiej
  • w postępowaniach dotyczących uzyskania zezwolenia na dokonanie czynności prawnej w zakresie zarządu nad majątkiem małoletniego
  • wprowadzenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁANOŚCI

Zespół prawników Kancelarii zajmuje się udzielaniem szeroko rozumianej pomocy prawnej, głównie firmom, ale także klientom indywidualnym.

Szczególnie w polu naszego działania leżą:
- spory sądowe - zastępstwo prawne w sprawach cywilnych i karnych
- dochodzenie odszkodowań i prowadzenie rozliczeń z zakładami ubezpieczeń
- obsługa spółek i spraw związanych z zaangażowaniem kapitałowym (inwestycyjnym) - oraz osobowym w funkcjonujące przedsiębiorstwa
- przejęcia, podziały i przekształcenia przedsiębiorstw,
- sprawy dotyczące nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamy, ochrony znaków towarowych i własności przemysłowej oraz praw autorskich
- zamówienia publiczne
- obsługa inwestycji budowlanych i realizacja roszczeń związanych z wadami robót budowlanych
- doradztwo przy obrocie nieruchomościami
- ochrona przed nadużyciami ze strony banków, firm leasingowych i ubezpieczeniowych,
- sporządzanie i ocena kontraktów oraz zabezpieczenia interesów stron przy podpisaniu umowy
- pomoc przy restrukturyzacji należności i przy oddłużaniu
- sprawy pracownicze
- windykacja należności