PRAWO CYWILNE

Problematyka stosunków cywilnych dotyczy sfery aktywności wszystkich osób. Każdy z nas na co dzień uczestniczy w szeroko rozumianym obrocie cywilnym, zawierając różnego rodzaju umowy cywilnoprawne. Kancelaria świadczy usługi prawne dla osób fizycznych i firm polegające w szczególności  na przygotowywanie i opiniowanie umów : 

 • najmu,
 • dzierżawy,
 • sprzedaży,
 • leasingu,
 • kredytu,
 • pożyczki,
 • zlecenia,
 • o dzieło,
 • agencyjnych,
 • spółki cywilnej,
 • świadczenia usług,
 • o roboty budowlane,
 • rachunku bankowego,
 • prawo obrotu nieruchomościami,
 • negocjacje kontraktów w pełnym zakresie,
 • sporządzanie umów dla kadry menedżerskiej,
 • sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz i audytów prawnych,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym 

PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zespół prawników Kancelarii zajmuje się udzielaniem szeroko rozumianej pomocy prawnej, głównie firmom, ale także klientom indywidualnym.

Szczególnie w polu naszego działania leżą:
- spory sądowe - zastępstwo prawne w sprawach cywilnych i karnych
- dochodzenie odszkodowań i prowadzenie rozliczeń z zakładami ubezpieczeń
- obsługa spółek i spraw związanych z zaangażowaniem kapitałowym (inwestycyjnym) - oraz osobowym w funkcjonujące przedsiębiorstwa
- przejęcia, podziały i przekształcenia przedsiębiorstw,
- sprawy dotyczące nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamy, ochrony znaków towarowych i własności przemysłowej oraz praw autorskich
- zamówienia publiczne
- obsługa inwestycji budowlanych i realizacja roszczeń związanych z wadami robót budowlanych
- doradztwo przy obrocie nieruchomościami
- ochrona przed nadużyciami ze strony banków, firm leasingowych i ubezpieczeniowych,
- sporządzanie i ocena kontraktów oraz zabezpieczenia interesów stron przy podpisaniu umowy
- pomoc przy restrukturyzacji należności i przy oddłużaniu
- sprawy pracownicze
- windykacja należności