Kancelaria Nowakowski
Kancelaria Adwokacka Nowakowski wykonuje usługi w formie stałego zlecenia obsługi prawnej, prowadzenia spraw indywidualnych, a także udzielania porad prawnych.

Kancelaria, w ramach umowy z Klientem, gwarantuje staranne działania i zaangażowanie w prowadzenie sprawy. Kierunek oraz sposób prowadzenia sprawy zawsze dopasowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta.

Najczęściej proponowane są trzy sposoby rozliczeń:

1. Ustalenie wysokości honorarium za prowadzenie konkretnej sprawy. (Stawki wynagrodzenia mieszczą się w ramach stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.) Przy tej fomie rozliczenia zasadą jest pobieranie całego wynagrodzenia z góry,

2. Przyjecie stawki godzinowej, której wysokość jest uzależniona od czasu pracy poświęconego na wykonanie zlecenia oraz od rodzaju sprawy.

3. W niektórych sprawach wysokość wynagrodzenia może być uzależniona od ostatecznego wyniku sprawy ( tzw. succes fee). Wówczas Kancelaria pobiera zaliczkę. Pozostała część wynagrodzenia płatna jest po prawomocnym zakończeniu sprawy i w przypadku wygrania sprawy obejmuje także koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez sąd od strony przeciwnej. 

Porady prawne płatne są w dniu ich udzielania, a wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od poświęconego czasu oraz stopnia skomplikowania przedstawionej sprawy. Najczęściej wynagrodzenie na poradę prawną mieści się w granicach od 100 do 250 zł.