IMG_8241

apl. adw. Aleksandra Godlewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie , gdzie ukończyła stacjonarne studia magisterskie na kierunku Prawo. W 2014 r. obroniła tytuł magistra pisząc pracę w Katedrze Kryminalistyki i Prawa Dowodowego w Instytucie Prawa Karnego. W 2014 r. ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie we współpracy z Chicago- Kent Collage of Law. W roku 2014 uzyskała pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego na aplikację adwokacką, którą obywa w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Jeszcze w trakcie studiów zdobywała doświadczenie będąc wolontariuszką w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz odbywając praktyki w Prokuraturze Rejonowej w Lublinie i Kancelarii Adwokackiej. Z kancelarią współpracuje od września 2015 r.  Biegle włada językiem angielskim.