IMG_8253

apl. adw. Katarzyna Janiszewska

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczka seminarium magisterskiego w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego, gdzie uzyskała tytuł magistra broniąc pracy na temat czynów nieuczciwej konkurencji. Uczestniczka Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego. Kształciła się również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach adwokackich, w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oraz w Departamencie Prawnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Od 2013r. wpisana na listę aplikantów przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację adwokacką.

Z Kancelarią współpracuje od 2012r.

Biegle włada językiem angielskim (ukończyła kurs języka angielskiego prawniczego).

W praktyce zawodowej zajmuje się problematyką prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Obszarem jej aktywności zawodowej jest również szeroko rozumiane prawo gospodarcze.