IMG_8229

Katarzyna Rurańska

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdobywczyni stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Pracę magisterską pisze w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego. Doświadczenie prawnicze zdobywa od pierwszych lat studiów odbywając praktyki w kancelariach prawniczych we Wrocławiu, specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa.  Staż w Kancelarii odbywa od lipca 2014 r.

Główne obszary jej działalności to obsługa administracyjno – techniczna Kancelarii, sporządzanie pism procesowych, bieżące monitorowanie stanu spraw na etapie sądowym i egzekucyjnym, kontakt z organami sądowymi oraz organami administracji publicznej. Biegle posługuje się językiem angielskim, językiem niemieckim – w stopniu podstawowym.